verze pro tisk

Použití pilových pásů

CHCI ZASLAT PRAKTICKÉHO RÁDCE PŘI VÝBĚRU PILOVÉHO PÁSU NA KOV.

Poslat zprávu
Jméno: !
Váš email: !
Telefon: !
Předmět dotazu: !
Dotaz:

Při používání pásových pil je třeba dodržovat několik zásad. Pokud pracujeme s pásovou pilou poprvé, je třeba si před jejím zapnutím podrobně přečíst pokyny, které jsou uváděny výrobcem.

U pilových pásů Starrett platí několik o zásad. V první řadě je potřeba se pilovým pásům při jejich používání věnovat důkladně se stejnou péčí, jakou věnujeme jiným strojům v podniku. Jedině dobrý technický stav umožní takový výkon, jaký je výrobcem udáván a jedině tak budou řezy provedeny s maximální přesností. Je potřeba zkontrolovat, zda je v pořádku chod zvedacího zařízení pásové pily a zda jeho správnému chodu nic nebrání. pilové pásy Starrett je pak nutné do pásové pily upevnit ve správné poloze a dostatečně jej napnout tak, aby se zabránilo vibracím.

Před řezáním je nutné také umístit řezaný materiál do svěráku pásové pily tak, aby byl pokud možno co největší počet zubů v záběru. Pokud řežeme najednou více kusů materiálu, bude potřeba každý kus zvlášť pevně upnout.

Řezání materiálů pomocí pilového pásu

Při provádění řezů na pásové pile si také dobře zkontrolujme, zda řezaný materiál je dostatečně před použitím očištěn. Častou chybou bývá, že upevněné kovové materiály, na nichž chce pracovník provádět přesné řezy, jsou zaneseny například pískem či jinými částicemi. Tyto nečistoty pak mohou v konečném důsledku velmi znehodnotit celou práci, neboť řezy nemusejí být rovné a hladké.

Všechny materiály, které tedy chceme řezat, bude nejprve nutné od těchto nežádoucích částic očistit, provést se to dá například pomocí pilníku či ocelového kartáče. Kromě toho, že řezy by nemusely být rovné a hladké, mohou tyto nečistoty zapříčinit také rychlejší otupení pilového pásu, který by tak bylo nutno velmi často měnit, což by se projevilo na zvýšených provozních nákladech společnosti.

Při prvním používání nového pilového pásu je třeba jeho zaběhnutí Proces zabíhání nového pilového pásu zvyšuje jeho životnost i produktivitu. V případě, že pilový pás nezabíháte nebo zabíháte špatně, vystavujete se riziku nižší životnosti a malé produktivity.

Zuby na novém pilovém pásu jsou z výroby doslova žiletkově ostré. Při zabíhání pilového pásu musíme docílit mírného zaoblení špiček zubů.

Lehce dělitelné materiály jako uhlíkové oceli a hliník:

  • A) Standardní rychlost pilového pásu
  • B) Posuv do řezu nastavte na 50% normálu pro pár prvních řezů nebo pro 320-650 cm2
  • C) Zvyšujte postupně posuv do řezu
  • D) Zabraňte vibracím

Obtížně dělitelné materiály jako jsou inconel, nástrojové oceli a nerezové oceli:

  • A) Standardní rychlost pilového pásu
  • B) Posuv do řezu nastavte na 75% normálu pro pár prvních řezů nebo pro 160-480 cm2
  • C) Zvyšujte postupně posuv do řezu
  • D) Zabraňte vibracím

Obecně dále platí, že při používání pilového pásu Starrett bychom neměli používat ani příliš velký ani příliš malý tlak.

Pásovou pilu je potřeba při řezech neustále kontrolovat. Výrobci zpravidla uvádějí, že po odříznutí dvou až tří řezů by měl pracovník překontrolovat, zda je používaný pilový pás řádně napnutý.

Životnost a výměna pilových pásů

To, že pilový pás již pomalu dosluhuje, poznáme poměrně jednoduše. Zatímco u pilových pásů, které jsou nové, trvají jednotlivé řezy určitý časový úsek, u pilových pásů, které jsou již opotřebené, trvá tato doba mnohem déle. Je dobré si tudíž po čase zkontrolovat, jak dlouho jednotlivé řezy na materiálu trvají. Pokud je doba značně odlišná od doby řezu na počátku používání nového pilového pásu, bude potřeba tento pilový pás vyměnit za zcela nový. Mějme přitom na paměti, že starým pilovým pásem, který již nemá dostatečnou výkonnost, budou řezy prováděny s mnohem menší kvalitou.

S výměnou starého pilového pásu Starrett za nový platí také další důležité pravidlo. Nikdy nepoužívejte nový pilový pás do již započatého řezu, který byl ještě prováděn starým, nyní již nahrazeným pilovým pásem. Je to z toho důvodu, že opotřebovaný pilový pás měl menší rozvod a řez tak je mnohem užší. Nový pilový pás by se tedy do řezu nedostal. Je nutné tedy materiál z pásové pily uvolnit, otočit jej, znovu upevnit do svěráku a začít řezat znovu.

Při manipulaci s pilovým pásem je zásadní a nutné používat vždy a v každém případě ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle či ochranný oděv. Tyto pomůcky výrazně sníží riziko případného zranění při práci.

Vždy dbejte návodu k obsluze Vaší pásové pily při výměně pilového pásu. Naše doporučení zde nejsou, aby měnily doporučení výrobce pásových pil. Správná instalace pilového pásu vede k jeho lepšímu výkonu. Prosím, kontaktujte výrobce Vaší pily pro popis správné procedury výměny pilového pásu.

[Nahoru ↑]