verze pro tisk

Závady pilového pásu

Otupování zubů

Při používání pilových pásů Starrett může dojít k několik závadám, které jsou způsobeny špatnou manipulací či opotřebením materiálu. Pokud má pracující pocit, že dochází k příliš rychlému otupení pilového pásu, může to být způsobeno hned několika faktory.

Prvním činitelem bývá nesprávná volba počtu zubů, dále pak tento stav bývá zapříčiněn nepřesným upnutím pilového pásu, velkou rychlostí při řezání, příliš velkým či naopak nedostatečným tlakem, nedostatkem chladící kapaliny či je pás vložen do pily obráceně.

Zuby se vylamují

Vylamování zubů je nejčastějším jevem v případě, kdy řežeme ostré hrany nebo tenké kusy, kdy však nejsou v záběru alespoň tři po sobě jdoucí zuby. Na vině může být také nesprávné zaběhnutí pilového pásu, příliš nízká rychlost, příliš vysoký přítlak do řezu, špatně zvolené ozubení aj.

Zlomení pilového pásu

Tento nežádoucí jev je nejčastěji způsoben nedostatečným upnutím pilového pásu do pásové pily. Dalším faktorem také může být nevhodně zvolený typ pilového pásu Starrett. Pilový pás se také zlomí v případě, kdy nedostatečně upneme řezaný materiál, dojde k jeho vzpříčení či jsou vadná ložiska v pásové pile nebo je poškozen zdvih pásové pily.

Křivé řezy

I při kvalitní práci se občas v provozech stane, že pásová pila provede křivé řezy. Křivé řezy však také mívají své opodstatnění. Mohou je zapříčinit například nedostatečně upnutý pilový pás či materiál, který řežeme, dále také přílišný tlak či špatně zvolený pilový pás. Pokud jste si jisti, že křivé řezy nejsou způsobeny výše uvedenými faktory, pak může být vada přímo v pásové pile. Často to bývá dáno opotřebením ložisek či posunutím rámu.

Pokud si shrneme nejčastější příčiny, které mohou způsobit špatné fungování pásové pily a pilového pásu Starrett, pak se jedná o nevhodně zvolený pilový pás, jeho špatné rozměry či nesprávně zvolená rozteč zubů pro konkrétní řezaný materiál.

Měření napětí pilového pásu

Správné napětí pilového pásu v pásové pile Vám pomůže určit tzv. Tenzomat. Ten může být součástí pásové pily nebo je možné ho dokoupit. Firma Starrett tento tenzomat nabízí.

[Nahoru ↑]